Úvod       Aktuálně       Výrobky a služby       Reference       O firmě       Co vás zajímá       Kariéra       Kontakty     

Sdružení výrobců plastových oken

O sdružení
Sdružení výrobců plastových oken vzniklo v roce 1996 jako profesní organizace významných českých producentů plastových oken a dveří. Základní předpoklady členství jsou dlouhodobá zkušenost s výrobou v dané oblasti, špičková výrobní technologie, dodržování interně přijatých zásad kvality plastových oken a solidnost firmy. Ve vztahu ke k veřejnosti jsou hlavní cíle sdružení:
 • prosazování kvality v nabídkách na českém trhu, podporované tvorbou a dodržováním profesních zásad
 • vzájemná garance kvality
 • korektně vedená osvěta vlastností plastových oken a jejich společná propagace
 • záruka bezplatné ekologické likvidace dožitých plastových oken
Právní podklad nabízených garancí je zabezpečen společným podpisem “Smlouvy o sdružení” a veřejnou deklarací podstatných skutečností danou jejich obsahem.

Desatero zásad kvality plastových oken
Garantované členskými firmami Sdružení výrobců plastových oken
Představuje výčet hlavních parametrůplastových oken a dveří, na které je třeba brát zřetel při jejich výběru. Souběžně se zde deklarují zásady, jež byly členskými firmami SVPO vypracovány na základě vlastních zkušeností jako rozhodující pro dodržení kvality nabízeného zboží, případně rozšiřující jistotu zákazníka podrobnou specifikací dodávky. Tyto zásady jsou v současné době interně přijaty jako povinné.

Článek 1.
Plastové okenní profily:
 • používaný profilový sytém plastových oken má “atest státní skušebny” (CSI nebo ITC), značkou “RAL” a “DIN” certifikát “ISO 9000”
 • stavební hloubka plastových profilů ční minimálně 58 mm
 • tloušťka hlavních stěn plastových profilů činí minimálně 3.0 mm
 • plastové profily mají dvoukomorovou nebo tříkomorovou konstrukci, přičemž obě varianty jsou z hlediska technických vlastností srovnatelné, a rozhodující jsou konečné dosažené vlastnosti výrobku (součinitel prostupu tepla, statické vlastnosti)
 • plastové profily se vyrábějí buď z bílého PVC nebo s použitím technologie jádra profilu z regenerovaného PVC, přičemž obě varianty jsou z hlediska kvality rovnocenné.
Článek 2.
Výstužné okenní profily:
 • pro vystužování plastových profilů se používají zásadně ocelové pozinkované výstužné vložky o tloušťce minimálně 1.5 mm
 • bílé křídlové profily se vystužují vždy od rozměru křídla 850 x 850 mm
 • barevné plastové profily se vystužují vždy
Článek 3.
Celoobvodové kování:
 • použité celoobvodové kování má “atest státní zkušebny” (CSI nebo ITC), a certifikát “ISO 9000”
 • závěsy používané pro okna otevíraná i sklopná zásadně umožňují seřízení křídla ve třech osách
 • vzdálenost uzavíracích bodů činí maximálně 800 mm
 • všechny uzavírací body jsou zásadně seřiditelné
Článek 4.
Izolační skla:
 • pro zasklení se používají izolační dvojskla nebo trojskla, která mají “atest státní skušebny” (CSI nebo ITC)
 • použitá izolační dvojskla mají součinitel prostupu tepla o hodnotě maximálně k =2,9 W/m 2K, tj v sestavě minimálně “sklo 4mm - rámeček + vzduch 15mm – sklo 4mm”.
 • Doporučuje se používat izolační dvojskla se součinitelem prostupu tepla k =1,3 W/m 2K a menším, tj v sestavě minimálně “sklo 4mm se spektrálně selektivní vrstvou - rámeček + argon 15mm – sklo 4mm”.
Článek 5.
Systém těsnění:
 • pro zatěsnění funkční spáry mezi rámem a křídlem se používá “dvojitého” (systém dorazový nebo středový) nebo "trojitého" těsnění
 • “dorazový systém dvojitého těsnění” má vnější těsnění na naléhavce rámu a vnitřní těsnění na naléhavce křídla , přičemž okna musí být opatřen odvzdušňovacími otvory funkční spáry v horní naléhavce křídla
 • “systém trojitého těsnění ” má vnější těsnění na naléhavce rámu, středové uprostřed funkční spáry na rámu, nebo na křídle a vnitřní na nálehavce křídla
 • uvedené systémy těsnění jsou schopny plnit běžné požadavky kladené na těsnící schopnosti plastových oken
 • v náročných expozicích jsou těsnící schopnosti okna závislé rovněž na jeho statické tuhosti a kvalitě kování, je proto třeba žádat na konkrétním výrobci prokázání stupně těsnosti
 • používané těsnění musí být garantované dodavatelem profilového systému
Článek 6.
Vchodové dveře:
 • plastové profily vchodových dveří jsou vždy vyztuženy ocelovými nebo hliníkovými profily o tloušťce minimálně 2 mm
 • křídla vchodových dveří jsou v místech rohových sváru zásadně vystužována svařitelnými rohovými spojkami
 • každé dveřní křídlo je okováno minimálně třmi dveřními závěsy, přičemž každý závěs umožňuje seřízení ve třech osách
 • uzamykací systém vchodových dveří musí být minimálně trojcestný
 • výška plastových vchodových dveří nesmí přesáhnou 2,4 m, doporučuje se zde nepřesahovat šířku 1,1 m a výšku 2,3 m
 • pro extrémně namáhané vchody se doporučuje používat vchodové dveře na bazi kovových materiálů (ocel, hliník)
Článek 7.
Statické vlastnostik
Výrobce - člen sdružení:
 • vypracoval a při výrobě důsledně dodržuje vlastní “statickou směrnici" pro konstruování plastových oken a dveří, přičemž tato směrnice je v souladu se statickými doporučeními dodavatele profilového systému
 • je schopen doložit správnost statického návrhu vlastního výrobku prokázáním jeho souladu s výše uvedenou “statickou směrnicí”
 • je schopen doložit statickým výpočtem správnost statického návrhu vyrobených a montovaných konstrukcí dle “ČSN” nebo “DIN” (statická tuhost a dilatace)
Článek 8.
Značení a list technické specifikace výrobku
Výrobce - člen sdružení:
 • označuje své výrobky vlastním “logem výrobce” a “logem SVPO”
 • dokládá ke svým obchodním smlouvám “atest státní skušebny” (CSI nebo ITC) a “certifikát združení”
 • dokládá ke svým nabídkám a obchodním smlouvám “list technické specifikace výrobku", který je pak pro něj závazný
Článek 9.
Technické vlastnosti
Výrobce - člen sdružení:
 • je schopen doložit technické vlastnosti nabízeného nebo dodávaného výrobku (zejména součinitel prostupu tepla, součinitel vzduchové neprozvučnosti, zatékavost, infiltraci ) “osvědčením státní zkušebny" nebo “protokolem o certifikaci” (měřeno na okně OS 1200 x 1500)
 • produkuje pouze takové výrobky, které zaručují v základní sestavě ( sklo 4mm - rámeček + vzduch 15mm – sklo 4mm, k =2,9 W/m 2K, ) u okna celkový součinitel prostupu tepla o hodnotě maximálně 2,6 W/m 2K (měřeno na okně OS 1200 x 1500)
 • produkuje pouze takové výrobky, které zaručují ve “sdružením" doporučované sestavě (sklo 4mm se spektrálně selektivní vrstvou - rámeček + argon 15mm – sklo 4mm, k =1,3 W/m 2K) u okna u okna celkový součinitel prostupu tepla o hodnotě 1,7 W/m 2K (měřeno na okně OS 1200 x 1500)
 • produkuje pouze takové výrobky, u nichž je schopen vytvořit účinný systém bezprůvanového větrání
Článek 10.
Prodej, montáž, servis
Výrobce - člen sdružení:
 • preferuje v zájmu garancí a kvality přímý prodej výrobků bez zprostředkovatelů
 • zabezpečuje přímo poskytovanou profesionální montáž vlastních výrobků
 • zabezpečuje přímo poskytovaný záruční a pozáruční servis na vlastní výrobky a montáž
 • zavazuje se archivovat výrobní dokumentaci svých výrobků po dobu poskytované záruční lhůty, garantuje bezplatný zpětný odběr plastových oken z vlastní produkce a jejich opětovné zpracování v rámci bezodpadového systému, přičemž v případě že některý výrobce - člen sdružení není schopen tento závazek splnit, přebírá uvedenou garanci SVPO jako celek.

 • 22 let zkušeností
 • česká firma s nejdelší tradicí
 • bezpečnostní kování proti vloupání
 • špičková kvalita - profily třídy A
 • největší výběr barev a dřevodekorů
 • výhodná cena - jsme přímý výrobce
 • záruka 5 let, záruční i pozáruční servis
 • poskytujeme koordinované komplexní služby od zaměření až po montáž
 • předváděcí centra s expozicemi oken a dveří
Profily kvality třídy A
O 10% více materiálu pro lepší výkon

více…


Bezpečná okna
Bezpečnostní prvky proti vloupání

více…


Videoprezentace naší společnosti
od sepsání smlouvy po výrobu vašich oken

více...


Skutečná úspora
získejte maximální úsporu energií

více...