Úvod       Aktuálně       Výrobky a služby       Reference       O firmě       Co vás zajímá       Kariéra       Kontakty     

Politika jakosti a životního prostředí

"motto: spokojený zákazník = úspěšná firma"

 1. Úroveň naší jakosti hodnotí náš zákazník.
  • Potřeby svých zákazníků budeme pravidelně zjišťovat a analyzovat.
  • Každý oprávněný požadavek zákazníka musí být splněn.
  • Neustálé zlepšování jakosti poskytnutých služeb je nutností, aby firma uspěla v konkurenčním prostředí.


 2. Náš cíl – spokojený zákazník – dosáhneme zejména:
  • správným přenesením požadavků zákazníka do smlouvy
  • opakovanou kontrolou správnosti vyráběných výrobků dle smlouvy
  • dodržováním předepsaných technologických postupů
  • používáním kvalitních materiálů, pokud možno vyráběných pod ISO 9000
  • přesným měřením v celé fázi výroby
  • využíváním všech zdrojů informací pro předcházení neshodám
  • zvyšováním kvalifikace zaměstnanců


 3. Každý pracovník se podílí na uskutečňování cílů jakosti.
  • Úkolem každého je odvést bezchybnou práci.
  • Zjistí-li kdokoliv, že byla provedena nekvalitní práce, nepokračuje ve špatné práci a oznámí tuto skutečnost nadřízenému.


 4. Při udržení úrovně jakosti snížíme náklady
  • Každá práce musí být vykonána od samého začátku správně.
  • Kromě odstranění chyb musí být zjištěny a odstraněny jejich příčiny.


 5. Plnění relevantních právních požadavků ochrany životního prostředí
  • Při všech činnostech společnosti zvažujeme právní požadavky a zavazujeme se je plnit.


 6. Důsledné sledování environmentálních kritérií
  • Důsledné a pravidelné monitorování stanovených cílů a kritérií nám pomáhá plnit požadavky ochrany životního prostředí a zároveň nám odhaluje prostor pro další zlepšování environmentálního profilu společnosti.


 7. Prevence znečišťování životního prostředí
  • Dokonalejším používáním zavedených postupů chceme efektivněji využívat vstupní materiály, snížit měrná množství potřebných energií a snížit množství výstupního zatížení životního prostředí znečišťujícími látkami.


 8. Interní a externí komunikace se zainteresovanými stranami
  • Otevřené informování o stavu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí spolu s programovým výcvikem nám pomůže k motivování pracovníků a k zvyšování jejich povědomí při ochraně životního prostředí.
  • Oboustranně otevřené informace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí.


  Za vedení společnosti Ing. A. Sychra
  V Českých Libchavách 3.1.2003

 • 22 let zkušeností
 • česká firma s nejdelší tradicí
 • bezpečnostní kování proti vloupání
 • špičková kvalita - profily třídy A
 • největší výběr barev a dřevodekorů
 • výhodná cena - jsme přímý výrobce
 • záruka 5 let, záruční i pozáruční servis
 • poskytujeme koordinované komplexní služby od zaměření až po montáž
 • předváděcí centra s expozicemi oken a dveří
Profily kvality třídy A
O 10% více materiálu pro lepší výkon

více…


Bezpečná okna
Bezpečnostní prvky proti vloupání

více…


Videoprezentace naší společnosti
od sepsání smlouvy po výrobu vašich oken

více...


Skutečná úspora
získejte maximální úsporu energií

více...